Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Relacións financeiras entre España e a UE

Esta publicación detalla as principais características do orzamento xeral da Unión Europea anual, incluíndo unha síntese da súa evolución histórica, resume as relacións financeiras entre España e a Unión Europea nos últimos anos, e inclúe unha serie de anexos nos que se inclúen, entre outros, os dedicados a actuacións comunitarias extraorzamentarias.