Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Cumprimento das políticas comunitarias

Os proxectos de investimento que soliciten axudas deben cumprir as políticas comunitarias destinadas á protección e á mellora do medio, á eliminación das desigualdades e ao fomento da igualdade entre homes e mulleres.