Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Como se leva a cabo o devandito cofinanciamento

Este cofinanciamento realízase mediante programas operativos, que son os documentos de programación aprobados pola Comisión Europea para desenvolver e concretar unha estratexia de desenvolvemento que se ha cofinanciar cos fondos europeos.