Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Información das axudas

É un réxime de axudas en convocatoria aberta, cuxa concesión obedece a criterios obxectivos e depende dos proxectos que se presenten en cada unha das zonas e da puntuación que obteñan estes por aplicación dos criterios de valoración establecidos na normativa.