Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Solicitudes

A solicitude, acompañada dunha memoria explicativa do proxecto, hase de presentar nas oficinas do órgano encargado dos incentivos rexionais en cada comunidade autónoma.