Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Proxectos promocionables

Son promocionables os proxectos de creación de novos establecementos, de ampliación dunha actividade xa establecida ou iniciación dunha nova pola empresa solicitante, así como a modernización das instalacións, sempre que non se trate dun mero investimento de reposición.