Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Normativa

A Lei 50/1985, de 27 de decembro, é a norma que regula o réxime de incentivos con finalidade rexional concedidos pola Administración Xeral do Estado. O Regulamento de desenvolvemento da Lei foi aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de xullo, modificado polo Real Decreto 303/2015 de 24 de abril, e nel recóllense os diferentes tipos de zonas susceptibles de recibir axuda, así como os topes máximos de incentivación de cada unha. Os aspectos específicos de cada zona atópanse recollidos nos Reais Decretos de delimitación das diferentes zonas de promoción económica.