Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Condicións básicas dos proxectos

Os proxectos deberán cumprir, entre outras e principalmente, as condicións de non inicio do investimento antes do momento da solicitude; autofinanciación mínima do 25 % e viabilidade económica, técnica e financeira.