Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Prevención dos riscos da fraude

A Subdirección Xeral de Incentivos Rexionais comprométese na loita contra a fraude e porá en marcha medidas preventivas eficaces e proporcionadas, baseadas na experiencia obtida en períodos anteriores e na avaliación do risco de fraude