Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Instrumento Financeiro de Orientación Pesqueira (IFOP)

O IFOP ten por misión contribuír a alcanzar o equilibrio entre os recursos do sector pesqueiro e a súa explotación. Tamén ten por obxectivo reforzar a competitividade do sector e o desenvolvemento das zonas que dependen del.

Ámbitos de actuación do IFOP: Axustes do esforzo pesqueiro; desenvolvemento da acuicultura; modernización da flota.