Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

URBAN II

A iniciativa URBAN II 2000-2006 afecta á rexeneración económica e social das cidades e dos barrios en crise, co fin de fomentar un desenvolvemento urbano sostíbel. Os obxectivos da nova iniciativa son os seguintes: Promover a elaboración e a posta en marcha de estratexias innovadoras a favor da rexeneración económica e social sostíbel das poboacións e cidades pequenas e medianas, ou dos barrios en dificultades das cidades grandes; Mellorar e intercambiar os coñecementos e as experiencias sobre rexeneración e desenvolvemento urbano sostíbel na Unión Europea.

Información xeral sobre os 10 PIC URBAN España. (pdf)