Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Reserva de eficacia

A reserva de eficacia, novidade introducida no período de programación 2000-2006, considérase no artigo 44 do Regulamento 1260/1999 e consiste na reserva dun 4,16% dos créditos de compromiso, das reparticións indicativas asignadas a cada país, que se dedicará a premiar a boa xestión de programas operativos.

Outros documentos de interese: