Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Avaliación

A aplicación dos Fondos Estruturais europeos é obxecto, en virtude do disposto nos artigos 40 a 43 do Regulamento (CE) 1260/1999 do Consello, dunha serie de avaliacións dirixidas a valorar a eficacia das intervencións cofinanciadas cos Fondos Estruturais.