Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Obrigación de conservación de documentación FEDER

 

 • Os Programas Operativos FEDER do período 2000-2006 xa foron pechados. No entanto, existe a obrigación de manter a disposición da Comisión os documentos justificativos relativos ao Programa de conformidade co artigo 38.6 do Regulamento 1260/1999 durante un período de tres anos a contar desde a data que a Comisión comunica devandito peche. As datas de peche son as seguintes:
 • P.Ou. ANDALUCÍA: 18/02/2013
 • P.Ou. ASTURIAS: 27/12/2012
 • P.Ou. CEUTA: 09/05/2012
 • P.Ou. CASTELA E LEÓN: 13/02/2013
 • P.Ou. CASTELA-A MANCHA: 25/07/2013
 • P.Ou. CANTABRIA : 13/07/2012
 • P.Ou. COMUNIDADE VALENCIANA: 13/02/2013
 • P.Ou. ESTREMADURA: 13/02/2013
 • P.Ou. GALICIA: 13/02/2013
 • P.Ou. CANARIAS: 25/07/2013
 • P.Ou. MELILLA: 09/02/2012
 • P.Ou. MURCIA: 25/07/2013
 • P.Ou. LOCAL: 25/03/2014
 • P.Ou. FEDER-FSE Investigación, Desenvolvemento e Innovación: 25/06/2014
 • P.Ou. Asistencia Técnica: 05/03/2012
 • P.Ou. Sociedade da Información: 01/08/2013
 • P. Ou. Mellora da Competitividade : 25/07/2013
 • PO/FSE-FEDER Loita Contra a Discriminación: 01/08/2013
 • DOCUP ARAGÓN: 04/11/2013
 • DOCUP BALEARES: 28/02/2013
 • DOCUP CATALUÑA: 07/08/2013
 • DOCUP PAIS VASCO: 18/02/2013
 • DOCUP A Rioxa: 18/12/2013
 • DOCUP MADRID: 12/06/2013
 • DOCUP NAVARRA: 10/09/2012

 

Pode consultar no seguinte documento Excel a información de detalle.

  Datas de peche e de conservación da documentación do PP.OO. FEDER 2000-2006 (formato XLSW.