Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

INTERREG III

Interreg III é a iniciativa comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional en favor da cooperación entre rexións da Unión Europea durante o período 2000-2006. O obxectivo da nova fase de INTERREG consiste en aumentar a cohesión económica e social na Unión Europea, fomentando a cooperación transfronteiriza, transnacional e interrexional, así como o desenvolvemento equilibrado do territorio. Préstaselle unha especial atención á colaboración entre as rexións ultraperiféricas e aquelas situadas nas fronteiras externas da Unión cos países candidatos á adhesión.

Expandir lista/Contraer lista Interreg III - A

Cooperación transfronteiriza para favorecer o desenvolvemento rexional integrado entre rexións fronteirizas veciñas, por medio de estratexias e programas de desenvolvemento rexional conxuntos.

Expandir lista/Contraer lista Interreg III - B

Cooperación transnacional para favorecer un maior grao de integración nas grandes agrupacións de rexións europeas.

Expandir lista/Contraer lista Interreg III - C

Cooperación interrexional, a través de todo o territorio da Unión (e países veciños), para mellorar o desenvolvemento rexional e a cohesión.

Expandir lista/Contraer lista Interact

Programa de coordinación dos tres capítulos da iniciativa comunitaria INTERREG III, aprobado pola Comisión o 16 de decembro de 2002.