Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Normativa: Feder (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional)

  • Circular 1/2007 sobre certificación de gastos de modificacións de contratos FEDER e FC (pdf)
  • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (pdf)
  • Resolución do 1 de marzo de 2002 sobre os obxectivos 1 e 2 (pdf)
  • Decisión da Comisión do 1 de xullo de 1999 pola que se establece un repartimento indicativo por Estado membro dos créditos de compromiso, en virtude do Obxectivo n.º 1 dos fondos estruturais para o período 2000-2006 (pdf)
  • Regulamento (CE) n.º 1783/1999 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de xullo de 1999 relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (pdf)