Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Xestión de proxectos

O Fondo de Cohesión posúe procedementos estándares estabelecidos para a presentación de solicitudes, a tramitación das axudas, o seguimento dos proxectos e a publicidade que debe facerse dos mesmos.