Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

INTERACT III

INTERACT III é parte do Obxectivo de Cooperación Territorial Europea e está cofinanciado polo FEDER cun orzamento de 39,39 millóns de euros para o período 2014-2020. O ámbito de aplicación do FEDER con respecto ao obxectivo de cooperación territorial europea, así como as disposicións específicas relativas ao devandito obxectivo está regulado polo Regulamento (UE) nº 1299/2013.

O programa cobre todo o territorio comunitario, Noruega e Suíza.

INTERACT III ten por obxectivo apoiar e promover a cooperación territorial europea mediante a acumulación, intercambio de información e a capitalización das mellores prácticas que xorden das numerosas experiencias existentes no campo do desenvolvemento rexional, da cooperación transfronteiriza, da cooperación transnacional así como da cooperación interregional. Tamén se ocupa de dar visibilidade aos resultados dos distintos proxectos. Na súa lista de servizos abundan os seminarios de capacitación e asesoría.

Para desenvolver a súa misión, o programa conta con catro puntos de información distribuídos en territorio europeo, un deles atópase situado en Viena, Viborg, Turku e Valencia.