Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Azores - Madeira - Canarias

O Programa Operativo de Cooperación Territorial Madeira-Azores-Canarias (POMAC) 2014-2020 é un programa financiado polo FEDER no marco do Obxectivo de Cooperación Territorial Europea, cunha dotación financeira de 110.622.832 euros.

O programa de carácter transfronteirizo e transnacional comprende as illas macaronésicas de Madeira, Azores e Canarias e tres países xeograficamente próximos a estas rexións, situados fóra do territorio da UE: Cabo Verde, Senegal e Mauritania. A inclusión destes países permitiu ampliar o espazo natural de influencia socioeconómica e cultura e as posibilidades de cooperación.

O programa é o principal instrumento con que contan as rexións ultraperiféricas de España e Portugal para ofrecer unha resposta eficaz aos desafíos comúns aos que se enfrontan en materia de innovación, competitividade, internacionalización e desenvolvemento sustentable.

O Programa articulouse ao redor de cinco grandes ámbitos ou obxectivos temáticos:

• Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación

• Mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas

• Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos

• Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos

• Mellorar a capacidade institucional e a eficiencia da administración pública.