Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Avaliación

A política de cohesión do período 2014-2020 deberá orientarse a resultados con maior intensidade ca en períodos anteriores, co fin de contribuír de xeito visible aos obxectivos da Estratexia europa 2014-2020 Así, a regulación dos fondos incide no deseño dos programas, no que atinxe aos resultados que se pretenden lograr, e tamén nas actividades de avaliación no ámbito nacional e rexional. A finalidade é poder medir e coñecer os resultados dos programas e a súa contribución aos obxectivos da Unión.

Resumo (pdf)