Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Outras actuacións de comunicación da autoridade de xestión

Ademais da Actividade Anual relevante que debe levar a cabo como Autoridade de Xestión de todos os Programas Operativos do FEDER e Fondo de Cohesión do Reino de España, a Dirección Xeral de Fondos Europeos, como responsable directa dos Plans de Comunicación dos Programas Operativos *Plurirregionales do FEDER e do Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER, leva a cabo tambien outras actuacións de comunicación, algunhas das cales se presentan a continuación.