Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Estratexias de Comunicación

A elaboración dunha Estratexia de Comunicación é a primeira esixencia que se recolle no Regulamento (UE) *nº 1303/2013 no que se establecen as disposicións xerais relativas o FEDER, FSE e Fondo de Cohesión. Estas Estratexias constitúen a ferramenta fundamental de comunicación e que enmarca os obxectivos definidos neste ámbito, as medidas de información e publicidade para levar a cabo dita estratexia, remarcando cales son os destinatarios de ditas medidas, cales son os servizos administrativos ou organismos responsables de aplicar as ditas medidas, cal é o orzamento destinado a levalas á práctica e a forma de seguir e avaliar ditas medidas, tanto no que respecta á visibilidade dos Programas Operativos como no papel que xoga a Unión Europea a través da Política Rexional.