Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Comunicación

A regulamentación comunitaria esixe o cumprimento de determinados requisitos en materia de comunicación. No período actual segue sendo necesario elaborar unha estratexia de comunicación e facer un seguimento e avaliación das medidas que a sustenten, así como dar publicidade destas actuacións, resaltando as Boas Practicas en materia de comunicación e presentando as mellores actuacións cofinanciadas con fondos europeos..