Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Redes sectoriais e temáticas

As redes sectoriais son os mecanismos de coordinación que deben servir de intercambio de experiencias e difusión de boas prácticas financiadas con fondos comunitarios nos seus ámbitos de actuación, así como para a presentación e a análise de desenvolvementos nas políticas comunitarias e nacionais con repercusións na xestión de actuacións financiadas con fondos comunitarios e a difusión e análise dos problemas técnicos suscitados pola aplicación da lexislación comunitaria e nacional nas actuacións financiadas con fondos comunitarios, incluíndo a derivada dos sistemas xestión, control e auditoría como principais obxectivos.