Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Mecanismos de coordinación dos fondos

O Comité de Coordinación de Fondos é o órgano de coordinación das políticas executadas co Fondo de Cohesión, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Fondo Social Europeo, o Fondo de Desenvolvemento Rural e o Fondo Europeo de Pesca.

Expandir lista/Contraer lista Reunión do 10 de maio de 2010