Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Cooperación Territorial

O Obxectivo de Cooperación Territorial Europea intensificará a cooperación transfronteiriza a través de iniciativas locais e rexionais conxuntas, así coma a cooperación transnacional, que persegue un desenvolvemento territorial integrado e a cooperación interrexional e o intercambio de experiencias. Este obxectivo baséase na experiencia da iniciativa comunitaria INTERREG.