Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Avaliación ambiental estratéxica

As avaliacións ambientais estratéxicas son o resultado da aplicación da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio que desenvolve a Directiva 2001/42/CE do 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio.