Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

GRECO-AGE

Logotipo greco age

No mes de maio do ano 2007, as autoridades de xestión do FEDER e do Fondo de Cohesión, a través do seu responsable en materia de comunicación, puxeron en marcha a Rede de Comunicación GRECO-AGE. Esta rede nun primeiro momento contou só cos Organismos Xestores destes Fondos da Administración Xeral do Estado. Estes organismos son aqueles que xestionan actuacións da AGE que son cofinanciadas con estes Fondos, aínda que estas poden estar enmarcadas tanto en Programas Operativos Rexionais como en Programas Plurirrexionais.

Por iso, as medidas de Comunicación que estes Organismos deben pór en práctica no período de programación virán reflectidas nos Plans de Comunicación dos Programas Operativos nos que participen. Posteriormente esta Rede abriuse tamén á participación das Entidades Locais que participan nalgún dos Programas Operativos, sendo, por tanto, beneficiarios dalgún destes Fondos durante o período 2007-2013.

Expandir lista/Contraer lista 16 de Febreiro de 2015

Expandir lista/Contraer lista 3 de Marzo de 2014

Expandir lista/Contraer lista 12 de setembro de 2013

Expandir lista/Contraer lista 14 de Febreiro de 2013

Expandir lista/Contraer lista 15 de novembro de 2012

Expandir lista/Contraer lista 31 de xaneiro de 2012

Expandir lista/Contraer lista 20 de xullo de 2011

Expandir lista/Contraer lista 10 de febreiro de 2011

Expandir lista/Contraer lista 16 de xullo de 2010

Expandir lista/Contraer lista 3 de marzo de 2010

Expandir lista/Contraer lista 14 de decembro de 2009

Expandir lista/Contraer lista 17 de setembro de 2009

Expandir lista/Contraer lista 14 de abril de 2009

Expandir lista/Contraer lista 24 de febreiro de 2009

Expandir lista/Contraer lista 21 de outubro de 2008

Expandir lista/Contraer lista 1 de xullo de 2008

Expandir lista/Contraer lista 9 de abril de 2008

Expandir lista/Contraer lista 26 de outubro de 2007

Expandir lista/Contraer lista 29 de xullo de 2007

Expandir lista/Contraer lista 18 de maio de 2007