Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

GERIP

GERIP

No mes de maio do ano 2007, tódalas administracións rexionais xunto coa Administración Xeral do Estado, formaron a Rede de Comunicación GERIP (Grupo Español de Responsables en materia de Información e Publicidade).Desta rede forman parte tódolos responsables en materia de información e publicidade de tódolos Organismos Intermedios xefes de fila da xestión dos Fondos Europeos en cada Administración Rexional e os responsables en materia de comunicación designados polas autoridades de xestión dos distintos Fondos (FEDER, Fondo de Cohesión e Fondo Social Europeo).

Nesta rede deseñouse a estratexia de comunicación que se plasma coas súas características específicas en cada un dos Plans de Comunicación presentados polo estado español á Comisión Europea.

Fotografía de los asistentes

Expandir lista/Contraer lista 10 de Setembro de 2014

  Expandir lista/Contraer lista 24 de febreiro de 2014

  Expandir lista/Contraer lista 5 de septembro de 2013

  Expandir lista/Contraer lista 22 de xaneiro de 2013

  Expandir lista/Contraer lista 24 de setembro de 2012

  Expandir lista/Contraer lista 7 de febreiro de 2012

  Expandir lista/Contraer lista 27 de Outubro de 2011

  Expandir lista/Contraer lista 12 de Xullo de 2011

  Expandir lista/Contraer lista 8 de Abril de 2011

  Expandir lista/Contraer lista 8 de Febreiro de 2011

  Expandir lista/Contraer lista 24 de Novembro de 2010

  Expandir lista/Contraer lista 13 de xullo de 2010

  Expandir lista/Contraer lista 23 de Marzo de 2010

  Expandir lista/Contraer lista 16 de febreiro de 2010

  Expandir lista/Contraer lista 16 de novembro de 2009

  Expandir lista/Contraer lista 10 de setembro de 2009

  Expandir lista/Contraer lista 24 de marzo de 2009

  Expandir lista/Contraer lista 5 de febreiro de 2009

  Expandir lista/Contraer lista 28 de outubro de 2008

  Expandir lista/Contraer lista 26 de xuño de 2008

  Expandir lista/Contraer lista 12 de xuño de 2008

  Expandir lista/Contraer lista 13 de decembro de 2007

  Expandir lista/Contraer lista 21 de setembro de 2007

  Expandir lista/Contraer lista 13 de xullo de 2007

  Expandir lista/Contraer lista 5 de xuño de 2007

  Expandir lista/Contraer lista 7 de maio de 2007