Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Plans de comunicación rexionais

As autoridades de xestión do Feder, do Fondo Social Europeo (FSE) e do Fondo de Cohesión, en coordinación cos organismos rexionais responsables destes, tomaron a decisión de elaborar un plan de comunicación para cada un dos programas operativos rexionais, aínda que se deixou liberdade para que, cando se considerase oportuno, o plan puidese ser conxunto para os programas operativos rexionais do Feder e do FSE. Finalmente, para os programas rexionais de Andalucía, Aragón, Canarias, Castela e León, Castela-A Mancha, Comunidade Valenciana, Estremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Ceuta e Melilla presentouse un plan de comunicación plurifondo.

Expandir lista/Contraer lista Rexións converxencia

Expandir lista/Contraer lista Rexións Phasing-out

Expandir lista/Contraer lista Rexións Phasing-in

Expandir lista/Contraer lista Rexións Competitividade