Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Revista INFONDO

A revista INFONDO é a revista que, con periodicidade anual, edita a autoridade de xestión e que recolle información sobre a contribución do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e o Fondo de Cohesión ao desenvolvemento rexional en España.