Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Audiovisuais

Nesta epígrafe recóllense todos os audiovisuais sobre os diferentes programas operativos ou a política rexional europea levados a cabo pola autoridade de xestión.

Expandir lista/Contraer lista Plan de comunicación posplurirrexionais do FEDER

Expandir lista/Contraer lista Plan de Comunicación Programa Operativo FONDO DE COHESIÓN-FEDER