Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Informes anuais da DGFC

No ámbito da política rexional, o Ministerio de Economía e Facenda elabora, desde 1989, un informe anual que, aínda que recibiu distintas denominacións, estivo dedicado, desde aquela, a informar tanto das iniciativas e novidades da política rexional da Unión Europea como da aplicación, en cada ano, daqueles instrumentos de política rexional que son competencia do Ministerio de Economía e Facenda. Os devanditos informes, elaborados pola Dirección Xeral de Fondos Comunitarios publícanse, desde 1995, co título de "A programación rexional e os seus instrumentos. Informe anual ...".