Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Informes e estudos

Os estudos e os informes no ámbito da política rexional son cada vez máis numerosos. Esta páxina inclúe os que combinan as características de maior relevancia e actualidade. As cuestións relacionadas coa política rexional comunitaria financiadas polos fondos estruturais europeos gozan de atención preferente, tendo en conta as súas conexións cos poderes da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.​

Expandir lista/Contraer lista Outros Informes:

Expandir lista/Contraer lista Informes sobre a Cohesión :

Expandir lista/Contraer lista Informes Intermedios sobre a Cohesión Territorial:

Expandir lista/Contraer lista Informes sobre os Fondos Estructurais:

Expandir lista/Contraer lista Informes anuais sobreo Fondo de Cohesión:

Expandir lista/Contraer lista Instrumento Estructural de Preadhesión (ISPA):

Expandir lista/Contraer lista Fondo de Solidaridade da Unión Europea: