Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Actuacións cofinanciadas. Ano 2012

Preséntanse, a continuación, aquelas intervencións cofinanciadas polo FEDER no período 2007-2013, que se consideraron como as mellores e que son susceptibles por iso de ser tratadas como "boas prácticas".

Programas operativos rexionais

Programa operativo de fondo de cohesión - FEDER

Programas operativos plurirrexionais - FEDER