Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Boas prácticas

De entre todas as actuacións levadas a cabo destácanse a continuación aquelas que se consideran as mellores, as “Boas Prácticas”. Todas elas foron seleccionadas tendo en conta que cumpran cos criterios recollidos na “Guía para o Seguimento e a Avaliación dos Plans de Comunicación do FEDER, Fondo de Cohesión e FSE 2007-2013”, que se pode ver noutra sección desta WEB. Por isto, todas elas foron elixidas cunha metodoloxía común e son, polo tanto, comparables entre si. Trátase de poñer de manifesto as mellores actuacións cofinanciadas a través dos fondos europeos da política rexional