Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Informes e estudos

Na actualidade, en España son numerosos os traballos (informes, estudos, notas, etc.) publicados en relación coa elaboración e explotación de estatísticas rexionais. Eses traballos constitúen unha importante fonte de información para investigadores, especialistas e administracións públicas interesadas (consultar o menú superior de enlaces para coñecer outros traballos sobre estatística e conxuntura rexional).