Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Boletín de Conxuntura Rexional Nº 34. Outubro 2003

A Dirección Xeral de Fondos Comunitarios, do Ministerio de Economía e Facenda, elabora, desde o ano 1991, unha publicación trimestral, na que se presentan indicadores rexionais homoxéneos para tódalas Comunidades Autónomas e na que se leva a cabo unha breve análise da situación comparada das distintas economías rexionais en cada trimestre, elaborando tamén, con periodicidade mensual, desde o ano 2003, unha síntese dos indicadores máis relevantes. Así mesmo, as distintas CC.AA. elaboran tamén os seus propios boletíns de conxuntura cun tratamento más específico da súa propia situación.

Expandir lista/Contraer lista Táboas. Comunidad Autónoma

Gráficos. Comunidad Autónoma