Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública.
Secretaría General de Presupuestos y Gastos Secretaría General de Fondos Europeos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Administración Presupuestaria
Unión Europea
  • Inicio
  • > Que son os fondos comunitarios?

Que son os fondos comunitarios?

Entre os Fondos Comunitarios do orzamento da UErevisten un papel moi significativo os denominados recursos estruturais. Estes recursos son os denominados Fondos Estruturais Europeos e, tamén, o Fondo de Cohesión. Tanto os Fondos Estruturais como o Fondo de Cohesión atenden á finalidade de favorecer un maior grao de cohesión económica e social no espazo comunitario, a través do cofinanciamento das políticas de gasto público desenvolvidas polos estados membros e dirixidas á consecución do devandito obxectivo.

A política rexional europea 2007-2013: principais novidades con respecto a 2000-2006 (pdf)