Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública.
Secretaría General de Presupuestos y Gastos Secretaría General de Fondos Europeos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Que financian?

Os programas operativos son os documentos de programación aprobados pola Comisión Europea para desenvolver e concretar unha estratexia de desenvolvemento e cofinanciar cos Fondos Europeos, integrados por un conxunto coherente de eixos prioritarios compostos por medidas plurianuais. Un programa operativo rexional é un programa operativo a aplicar nunha rexión determinada, cuxo financiamento corre a cargo dun único Fondo, coa excepción xa contemplada. Existen tamén programas operativos plurirrexionais ou sectoriais referidos ao conxunto de todas as rexións Españolas ou a todas as Converxencia, Phasing-out e Phasing-in.