Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Proiektu sustagarriak

Proiektu hauek susta daitezke: saltoki berriak sortzea, lehendik jarritako jarduera bat zabaltzea, eta enpresa eskatzaileak jarduera berria sortzea; bai eta instalazioak berritzea ere, betiere birjartze-inbertsio soila ez bada.