Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

​​​

Descargak: Batasuneko Funtsak: Post. 2021-2027

  • COM(2018)_372_2018_0197 “2018ko maiatzaren 29ko 2018/0197 Araudi Proposamena, Eskualde Garapenerako Europako Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzkoa”
  • COM(2018)_372_2018_Annex_1 “2018ko maiatzaren 29ko 2018/0197 Araudi Proposamenaren, Eskualde Garapenerako Europako Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzkoaren, 1. eranskina”
  • COM(2018)_372_2018_Annex_2 “2018ko maiatzaren 29ko 2018/0197 Araudi Proposamenaren, Eskualde Garapenerako Europako Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzkoaren, 2. eranskina”
  • COM(2018)_373_2018_0198 “2018ko maiatzaren 29ko 2018/0198 Araudi Proposamena, mugaz gaindiko testuinguruan oztopo juridikoak eta administratiboak gainditzeko mekanismoari buruzkoa”
  • COM(2018)_374_2018_0199 “2018ko maiatzaren 29ko 2018/0199 Araudi Proposamena, Eskualde Garapenerako Europako Funtsak eta kanpoko finantzaketa-tresnek lagunduta finantzatutako Europako (eskualde arteko) lurralde-lankidetzako helbururako berariazko xedapenei buruzkoa”
  • COM(2018)_374_2018_Annex “Eskualde Garapenerako Europako Funtsak eta kanpoko finantzaketa-tresnek lagunduta finantzatutako Europako (eskualde arteko) lurralde-lankidetzako helbururako berariazko xedapenei buruzko Araudi Proposamenaren eranskina”
  • COM(2018)_375_2018_0196 “2018ko maiatzaren 29ko 2018/0196 Araudi Proposamena, Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren, Europako Plus Gizarte Funtsaren, Kohesio Funtsaren eta Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsaren xedapen komunak ezartzen dituena, bai eta aipatu funtsen eta Asilo eta Migraziorako Europako Funtsaren, Barne Segurtasunerako Funtsaren eta Mugak eta Bisak Kudeatzeko Tresnaren finantza-arauak ere”
  • COM(2018)_375_2018_Annex_1_22 “Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren, Europako Plus Gizarte Funtsaren, Kohesio Funtsaren eta Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsaren xedapen komunak eta aipatu funtsen eta Asilo eta Migraziorako Europako Funtsaren, Barne Segurtasunerako Funtsaren eta Mugak eta Bisak Kudeatzeko Tresnaren finantza-arauak ezartzen dituen Araudi Proposamenaren eranskinak”
  • SWD(2018)_283 “Batzordearen zerbitzuen lan-agiria. Inpaktuaren Ebaluazioaren Laburpena, Araudi Proposamenen agiri hauei erantsitakoa: Eskualde Garapenerako Europako Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzkoa, mugaz gaindiko testuinguruan oztopo juridikoak eta administratiboak gainditzeko mekanismoari buruzkoa, Eskualde Garapenerako Europako Funtsak eta kanpoko finantzaketa-tresnek lagunduta finantzatutako Europako (eskualde arteko) lurralde-lankidetzako helbururako berariazko xedapenei buruzkoa. EGEFen %6 hiri-garapen jasangarrian erabiliko da, eta abian jarriko da hiri-agintaritzei zuzendutako gaitasunak sortzeko eta sareak ezartzeko programa bat: Europako Hiri Ekimena.”