Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

I.T.I Jaen

Eremu geografiko jakin batean integratutako ekintza multzo bat sustatzeko tresna da ITI, eremu horretako behar edo erronka zehatzei erantzuteko.

Jaén-go ITI-ren helburua honela adieraz daiteke: “Jaén-go probintzian identifikatutako ahuleziak eta erronkak arintzen lagundu, Europako Egitura eta Inbertsio Funtsekin batera finantzatutako inbertsioen bidez (EIE funtsak: FEDER, FSE eta FEADER) Jaén-en”.

Jaén-go ITI-ren bitartez honako hau lortu nahi da:.

  • Probintziaren garapen sozioekonomikoa bultzatu, EIE funtsen ikuspegi integratu eta zeharkakoaren bidez, funts, programa eta administrazioen arteko ahaleginak bateratuz.
  • Jaén-en batera finantzatutako inbertsioak ikusarazi, probintzian egindako aurrerapenen eta lortutako emaitzen jarraipena ahalbidetuz; bestela, ez lirateke ikusiko, eskualde-politika baita.
  • Sektore pribatuaren inbertsioa eta jarduera Jaén-go ekonomiara erakartzen lagundu eta, horrela, lurraldea suspertu.