Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Erregelamenduak

 • Reglamento 1303/2013_Texto consolidado 17.11.2018, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n ° 1083/2006 del Consejo.(pdf)
 • EUROPAR BATASUNAREN FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO TRATATUAREN BERTSIO KONTSOLIDATUA. (pdf)
 • 868/2014 ERREGELAMENDUA (EB) 2014ko abuztuaren 8koa, BATZORDEAK emana; honek 1059/2003 Erregelamenduaren (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, (honek estatistikatarako lurralde unitateen nomenklatura komuna (NUTS) ezartzen du) eranskinak aldatzen ditu
 • 1299/2013 ERREGELAMENDUA (EB)2013ko abenduaren 17koa, EUROPAKO PARLAMENTUAK ETA KONTSEILUAK emana; honek Europako lurralde lankidetza helbururako Eskualdeko Garapenaren Europako Funtsaren laguntzari buruzko xedapen zehatzak ezartzen ditu.(pdf
 • 1301/2013 ERREGELAMENDUA (EB) 2013ko abenduaren 17koa, EUROPAKO PARLAMENTUAK ETA KONTSEILUAK emana, Eskualde Garapenerako Europako Funtsari buruzkoa eta hazkunde eta enpleguan inbestitzeko helburuarekiko xedapen zehatzei buruzkoa eta 1080/2006 Erregelamendua (EB) indargabetzen du. (pdf)
 • 1302/2013 ERREGELAMENDUA (EB)2013ko abenduaren 17koa, EUROPAKO PARLAMENTUAK ETA KONTSEILUAK emana; honek 1082/2006 Erregelamendua (EB), Lurralde Lankidetzako Europako Taldeari (AECT) buruzkoa, aldatzen du aipatutako taldeen sortzea eta funtzionamendua argitzeari, sinplifikatzeari eta hobetzeari dagokienez. (pdf)
 • 1303/2013 ERREGELAMENDUA (EB)2013ko abenduaren 17koa, EUROPAKO PARLAMENTUAK ETA KONTSEILUAK emana; honek Eskualde Garapenerako Europako Funtsa, Europako Gizarte Funtsa, Kohesio Funtsa, Landa Garapeneko Nekazaritzarako Europako Funtsa eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen dituena eta baita Eskualde Garapenerako Europako Funtsa, Europako Gizarte Funtsa, Kohesio Funtsa eta Europako Itsas eta Arrantzako Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen ditu eta 1083/2006 Erregelamendua (EB), Kontseiluak emana, indargabetzen du. (pdf)
 • 1304/2013 ERREGELAMENDUA (EB) 2013ko abenduaren 17koa, EUROPAKO PARLAMENTUAK ETA KONTSEILUAK emana, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa eta 1081/2006 Erregelamendua (EB), Kontseiluak emana, indargabetzen duena. (pdf)
 • 1305/2013 ERREGELAMENDUA (EB) 2013ko abenduaren 17koa, EUROPAKO PARLAMENTUAK ETA KONTSEILUAK emana, Landa Garapeneko Nekazaritzarako Europako Funtsaren (Feader) bidez landa garapenaren laguntzari buruzkoa eta 1698/2005 Erregelamendua (EB), Kontseiluak emana, indargabetzen duena. (pdf)
 • 1311/2013 ERREGELAMENDUA (EB, EURATOM)2013ko abenduaren 2koa, KONTSEILUAK emana; honek 2014-2020 aldirako urte anitzeko finantza-eremua ezartzen du. (pdf)
 • 966/2012 ERREGELAMENDUA (EB, EURATOM), 2012ko urriaren 25ekoa, EUROPAKO PARLAMENTUAK ETA KONTSEILUAK emana, Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatzekoak diren finantza-arauei buruzkoa eta 1605/2002 Erregelamendua (EB, Euratom), Kontseiluak emana, indargabetzen duena. (pdf)