Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
 • Hasiera
 • > Europar Batasunarekiko Aurrekontu-harremanetarako Azpizuzendaritza Orokorra

Europar Batasunarekiko Aurrekontu-harremanetarako Azpizuzendaritza Orokorra

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Zuzendariorde Nagusia Esperanza Samblás Quintana

Helbideak

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 53 10/11

Eginkizunak

 • Jarraian zehazten diren eginkizunak izango ditu::

   

  • Europar Batasuneko etorkizuneko Urte Anitzeko Finantza-esparrua onartu eta berrikusteko negoziaketetan Espainiak izango duen jarrera definitzea.
  • Europar Batasunarekin batera finantza fluxuak aztertu, jarraipena egin eta ebaluatzeaz gain, eraginpeko aurrekontu programak landu eta kuantifikatzea, Europar Batasunari honen aurrekontuko baliabide propioen eta legez eska ditzakeen beste kontzeptuen ordainketa proposamenak gauzatzea, aurrekontuei buruzko gaiak direla eta EBrekin bat egitea eta Europako aurrekontuei lotutako batzar eta lantaldetan parte hartzea.
  • Europar batasunetik datozen ordainketak proposatzea, esleitzen bazaizkio.
  • Espainiak Garapenerako Europako Funtsari egiten dizkion ekarpenak kudeatzea eta hauen jarraipena egitea, baita horri buruzko batzorde eta lantaldeetan parte hartzea ere.
  • Lurralde arteko Konpentsazio Funtsa Autonomia Erkidegoen eta Autonomia Estatutua duten hirien artean banatzea; Funts horren jarraipena egitea eta programatzea; Funtsarekin lotutako txosten eta lege proposamenak burutzea eta Inbertsio Publikoen Batzarrerako Funtsaren Lege Arautzailean aurreikusten diren eginkizunak betetzea..

  Dituen eskumenak direla medio, honako paragrafo hauetan adierazitakoak egokituko zaizkio:

  • Balio erantsiaren zergatik eratorritako baliabide propioen oinarria zehaztea, Europar Batasuneko baliabide propioei ekarpena egiteko xedez.

Eta paragrafo hauetan:

Europako Funtsen esparruan azterketa eta ikerketa ekonomikoak burutzea. Erkidegoko hainbat Erregelamenduren arabera, FEDER-i dagokionez, Espainiari Estatu Kide izateagatik esleitzen zaizkion eginkizunak; baita Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa eta egokitzen zaizkion beste funtsen xedeak ere.

Komunikazio-gaietan.