Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
 • Hasiera
 • > Subdirección General de Inspección y Control

Subdirección General de Inspección y Control

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Zuzendariorde Nagusia Blas Javier López Carrión

Helbideak

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telefonoa: 91 583 49 35

Eginkizunak

  Paragrafo hauetan zehazten diren eginkizunak izango ditu::

  • FEDER, Kohesio Funtsa eta esleitzen zaizkion beste funtsen kudeaketa eta kontrol sistema bakoitzaren funtzionamendu egokia bermatzeko egiaztatze lanak egitea eta neurri zuzentzaile zehatzak proposatzea. Kontrol sistemaren koordinazio orokorra burutzea eta hori mantentzen laguntzen duten gidalerroak ezartzea, Europako Lurralde Lankidetzarako programak barne hala badagokio.
  • Estatuko Administrazio Orokorrari dagozkion Eskualdeko pizgarri ekonomikoei buruzko ikuskaritza eta egiaztapen ekintzak gauzatzea, betekizunak ez betetzeagatik espedienteak eta zigor-espedienteak izapidetzeaz gain, horiei amaiera emateko ebazpenak ezartzeko proposamenak egitea, baliabide publikoen kontrolaren alorrean Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiari dagozkion zereginei kalterik egin gabe.

  Bestalde, honen eskumenak direla eta, paragrafo hauetan adierazitako eginkizunetatik dagozkionak:

  • Hainbat Erregelamendu europarren arabera, FEDER-i dagokionez, Espainiari Estatu Kide izateagatik esleitzen zaizkion eginkizunak; baita Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa eta egokitzen zaizkion beste funtsen xedeak ere.
  • FEDER-ek, Kohesio Funtsek eta esleitzen zaizkion beste funtsek eskainitako laguntzen kudeaketa eta kontrolarekin lotutako lege eta araudia garatzeaz gain, gastuei zuzendutako diru-laguntzak jasotzeko arauak burutzea.
  • Europako Batzordearekin eta beste erakundeekin Europako Egitura eta Inbertsio Funtsen, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion beste funtsen erregulazioari buruzko gaien gainean negoziatzea.
  • Europako Funtsak koordinatzeko batzar eta lantaldetan, baita honen eskumenekoak diren beste batzar edo kide anitzeko organoetan ordezkaritza izatea, baita FEDER eta esleitzen zaizkion beste funtsekin lotutako Sare Tematikoak koordinatu eta sustatzea ere.
  • FEDER, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa eta esleitutako beste funtsen programa eragileei amaiera emateko eta ixteko beharrezkoak diren ekintzak burutzea.