Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
 • Hasiera
 • > Ziurtapen eta Ordainketa Zuzendariordetza Nagusia

Ziurtapen eta Ordainketa Zuzendariordetza Nagusia

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Zuzendariorde Nagusia Jerónimo Rios Boeta

Helbideak

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Telefono: 91 583 76 94

Eginkizunak

  Paragrafo hauetan zehazten diren eginkizunak izango ditu:

  • FEDER, Kohesio Funtsa, Elkartasun Funtsa, Europako Esparru Ekonomikoko Finantza Tresna eta esleitzen zaion beste edozein Funts edo Tresnen egiaztapenarekin eta ordainketekin zerikusia duten eginkizunak; Europako Erregelamenduen arabera eta Programazio epe zehatzetan zehar funts hauen artean finantzatutako programa eragileen Ziurtapen Autoritateari dagozkionak; batez ere, gastu aitorpenak burutzea, ordainketa eskaerak garatzea, kontu eta gastuen egoerak egiaztatzea eta bidaltzea, baita aipatutako funtsek finantzatzen dituzten ekintzen onuradunei ordainketa proposamenak izapidetzea ere. Ziurtapen Autoritatea Espainia ez den kasuetan, Europako Lurralde Lankidetzaren programa eragileen hartzaile espainiarrei zuzendutako funtsen ordainketak ere gauzatuko ditu.

  Bestalde, honen eskumenak direla eta, paragrafo hauetan adierazitako eginkizunetatik dagozkionak:

  • Hainbat Erregelamendu europarren arabera, FEDER-i dagokionez, Espainiari Estatu Kide izateagatik esleitzen zaizkion eginkizunak; baita Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa eta egokitzen zaizkion beste funtsen xedeak ere.
  • FEDER-ek, Kohesio Funtsek eta esleitzen zaizkion beste funtsek eskainitako laguntzen kudeaketa eta kontrolarekin lotutako lege eta araudia garatzeaz gain, gastuei zuzendutako diru-laguntzak jasotzeko arauak burutzea.
  • Europako Batzordearekin eta beste erakundeekin Europako Egitura eta Inbertsio Funtsen, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion beste funtsen erregulazioari buruzko gaien gainean negoziatzea.
  • Lurralde Administrazioekin batera FEDER-ekin aurrera eramandako ekintzen kudeaketa eta jarraipenaren alde elkarlanean jardutea eta koordinatzea, baita Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren eta egokitzen zaizkion beste funtsen xedeen alde.
  • Europako Funtsak koordinatzeko batzar eta lantaldetan, baita honen eskumenekoak diren beste batzar edo kide anitzeko organoetan ordezkaritza izatea, baita FEDER eta esleitzen zaizkion beste funtsekin lotutako Sare Tematikoak koordinatu eta sustatzea ere.
  • FEDER, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa eta esleitutako beste funtsen programa eragileei amaiera emateko eta ixteko beharrezkoak diren ekintzak burutzea.

  Independentzia osoarekin egingo da, funtzioa edozein dela.

  FEDER-ek finantzatutako programa eragileen eta antzeko beste programa batzuen Ziurtapen Autoritatea da —hala esleitu edo ebaluatu izanez gero edo Europako erregelamenduan hala xedatzen bada— eta horretarako beharrezkoak diren baldintzak betetzen baditu.