Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
 • Hasiera
 • > Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Organigrama. Dirección General de Fondos EuropeosSecretaria de Estado de Presupuestos y GastosDirección General de PresupuestosDirección General de Costes de Personal y Pensiones PúblicasDirección General de Fondos EuropeosSubdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión EuropeaSubdirección General de Programación y EvaluaciónSubdirección General de Desarrollo UrbanoSubdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo RegionalSubdirección General de Cooperación Territorial EuropeaSubdirección General de Incentivos RegionalesSubdirección General de Inspección y ControlSubdirección General de Certificación y Pagos

Zuzendariorde Nagusia Anatolio Alonso Pardo

Helbidea

Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid

Teléfono: 91 583 52 23

Eginkizunak

FEDER-en programa eragileei dagokienez, paragrafo hauetan adierazten diren eginkizunak beteko ditu:

 • Hainbat Erregelamendu europarren arabera, FEDER-i dagokionez, Espainiari Estatu Kide izateagatik esleitzen zaizkion eginkizunak; baita Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa eta egokitzen zaizkion beste funtsen xedeak ere.
 • Europako zenbait Araudiren arabera, FEDER-ek finantzatutako programa eragileen Kudeaketa Autoritate edo antzeko autoritateei dagozkienak; baita Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa eta egokitzen zaizkion beste funtsen xedeak ere, hala nola, Elkartasun Funtsarena edo Europako Esparru Ekonomikoko Finantza Tresnarena, nagusiki..
 • Europako funtsen bidez finantzatuko diren eragiketak hautatzea eta batera finantza daitezen Europako Batzordean aurkeztutako gastuei dagokienez, arau europar eta nazionalekiko adostasuna bermatzeko helburua duten sistemak ezartzea.
 • FEDER-ek, Kohesio Funtsek eta esleitzen zaizkion beste funtsek eskainitako laguntzen kudeaketa eta kontrolarekin lotutako lege eta araudia garatzeaz gain, gastuei zuzendutako diru-laguntzak jasotzeko arauak burutzea.
 • Programa eragileen erdi-mailako organismoak izendatzea eta haien eskumeneko funtsak kudeatzen dituzten organismoen akordioen baldintzak zehaztea.
 • Europako Batzordearekin eta beste erakundeekin Europako Egitura eta Inbertsio Funtsen, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion beste funtsen erregulazioari buruzko gaien gainean negoziatzea..
 • Lurralde Administrazioekin batera FEDER-ekin aurrera eramandako ekintzen kudeaketa eta jarraipenaren alde elkarlanean jardutea eta koordinatzea, baita Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren eta egokitzen zaizkion beste funtsen xedeen alde.
 • Europako Funtsak koordinatzeko batzar eta lantaldetan, baita honen eskumenekoak diren beste batzar edo kide anitzeko organoetan ordezkaritza izatea, baita FEDER eta esleitzen zaizkion beste funtsekin lotutako Sare Tematikoak koordinatu eta sustatzea ere.
 • FEDER, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa eta esleitutako beste funtsen programa eragileei amaiera emateko eta ixteko beharrezkoak diren ekintzak burutzea.

FEDER-ek finantzatutako programak, Europako Lurralde Lankidetzaren programena izan ezik, Kudeatzen dituen Autoritatea da; hala esleitu edo ebaluatu izanez gero edo Europako erregelamenduan hala xedatzen bada eta horretarako beharrezkoak diren baldintzak betetzen baditu.