Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Zeintzuk gara?

Europako Erkidegoko Funtsen Zuzendaritza Nagusia da Administrazio Zentralean Espainian EBko Egitura Funtsen aplikazioaren kudeaketa aztertzeaz, ebaluatzeaz eta koordinatzeaz arduratzen den organoa; batez ere, EGEFen eta Kohesio Funtsaren aplikazioaren kudeaketan. Horrek ez die eragiten Administrazioko beste erakunde batzuei gai horretan dagozkien eskumenei.

Horrez gain, eskualdeko pizgarriak eta Europako Batasunarekiko finantza- eta aurrekontu-harremanak kudeatzeaz arduratzen da.

Funtsen kudeaketak eta segimenduak Europako Batasunaren Kohesio Politikaren hiru helburuak hartzen ditu:

  • Bat-egitea
  • Eskualdeen lehiakortasuna eta enplegua
  • Europako lurraldeen arteko lankidetza

769/2017 Errege Dekretua, uztailaren 28koa, Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena eta azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretua, ministerio-departamentuen oinarrizko egitura organikoa ezartzeari buruzkoa, aldatzen duena.pdf