Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Zer finantzatzen dute?

Programa eragile guztiak Europako Batzordeak ontzat emandako programazio dokumentuak dira, Europako Funtsekin batera finantzatzeko garapen estrategia bat garatzeko eta zehazteko, urte anitzeko neurriek osatutako lehentasuneko ardatz batzuen multzo koherente bate eratuta.Herriko Programa Eragile bat herri jakin batean aplikatu beharreko programa eragile bat da, eta horren finantzazioa Funts bakar baten pentzura da, aurretik aipatutako salbuespena salbuespen. Halaber, herri anitzeko edo sektoreko programa eragileak ere existitzen dira, Espainiako herri guztiei edo Konbergentzia, Phasing-out eta Phasing-in herrialde guztiei dagokienez.